Terug

Deze pagina heeft tot doel u te informeren over hoe E-recept omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Tijdens het gebruik van de behandeling(en) houden wij rekening met uw privacy. 

Veiligheid van E-recept


E-recept treft de nodige technische en organisatorische voorzieningen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zijn geënt op de NEN 7510, de norm voor informatiebeveiliging in de zorg in Nederland en garanderen een passend beveiligingsniveau, gelet op de risico's die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er ook op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. 

Alle door u ingevulde gegevens alsmede de communicatie met experts staan alleen op ons beveiligde platform. U krijgt een unieke gebruikersnaam en wachtwoord dat u toegang geeft tot uw eigen website. Deze manier van elektronisch communiceren is volledig beveiligd, de gegevens worden versleuteld.

Hoe gaat E-recept met uw persoonsgegevens om?


Alle verkregen persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor algemene informatie over de Wet Bescherming Persoonsgegevens en het aanvragen van een brochure kunt u terecht bij de Informatiedienst van de Rijksoverheid. Deze is te bereiken op het gratis telefoonnummer 1400.

Daar waar uw persoonsgegevens worden verwerkt, staat vermeld welke gegevens voor welke doeleinden worden gebruikt. Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft afgegeven.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

E-recept bewaart uw gegevens vijftien jaar nadat de behandeling is afgesloten. Daarna worden alle persoonlijke gegevens gewist.

Correctie, aanvulling of verwijdering van opgenomen gegevens


Heeft u bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of wenst u een correctie of aanvulling van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen via info@E-recept.nl 

Onderzoek

Deze site bevat verwijzingen naar een aantal (zelf)tests in de vorm van vragenlijsten. De ingevulde gegevens van de vragenlijsten worden anoniem verzameld ten behoeve van onderzoek en zijn dus niet te herleiden tot personen. Indien er wel behoefte is aan onderzoek met herleidbare gegevens, dan wordt door ons altijd vooraf toestemming aan u gevraagd.

E-mail


Bij het beantwoorden van e-mails wordt dezelfde nauwkeurigheid betracht. De informatie die E-recept van de vragensteller krijgt is altijd vertrouwelijk en zal ook zo behandeld worden.

Statistieken


E-recept maakt gebruik van het statistiekenprogramma Google Analytics. Statistieken geven relevante informatie over de bezoekers van de website, zoals de meest gevraagde pagina's. Deze informatie is geanonimiseerd. Het doel hiervan is de inrichting van de website te optimaliseren of meer gerichte informatie op de site te zetten.

Gebruik van Cookies


Een andere methode die veel op internet wordt gebruikt om de werking van internetpagina's te verbeteren, is het gebruik maken van zogenaamde (tijdelijke of permanente) ‘cookies'. Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de bezochte internetpagina op de computer van een bezoeker worden geplaatst. Hierin kunnen bijvoorbeeld de voorkeuren van een bezoeker worden vastgelegd. De internetpagina kan bij een volgend bezoek automatisch aan deze voorkeuren worden aangepast. U kunt in uw browser (bijvoorbeeld Internet Explorer) het gebruik van cookies uitzetten, dit kan echter wel uw gebruik van onze website en diensten beperken.

Wijzigingen


E-recept behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Check daarom regelmatig deze privacyverklaring voor het privacybeleid van E-recept.