Terug

Voorwaarden

De behandelprogramma’s op deze website zijn niet bedoeld voor acute hulpsituaties. Heeft u dringend hulp nodig, neem dan contact op met uw huisarts of de dienstdoende huisartsenpost, of bel met 112.

Uw account op E-recept is strikt persoonlijk. Dit houdt in dat alleen u daar toegang toe heeft, en dat u dus anderen hiervan geen gebruik kunt laten maken.

E-recept biedt de mogelijkheid om contact op te nemen met een helpdesk. Deze wordt bemand door psychologen en mensen met een meer technische achtergrond. De helpdesk beantwoordt eenvoudige vragen, en gaat nooit over tot behandeling. Wanneer er behoefte is aan meer begeleiding, kunt u dit kenbaar maken bij de E-recept. Zij zullen u een suggestie voor doorverwijzing doen. Genoemde partij zorgt dan voor gepaste begeleiding.

De informatie en materialen die op E-recept worden gebruikt, hebben copyright van E-recept, tenzij anders aangegeven. Er kan alleen informatie worden gedownload door geregistreerde gebruikers voor persoonlijk gebruik. Elke andere activiteit of kopie van informatie of materiaal mag alleen met toestemming van E-recept gedaan worden. Ook zijn de beeltenissen, ontwerp en het E-recept format eigendom van E-recept en mogen niet gereproduceerd of verspreid worden zonder toestemming.

E-recept bevat links naar internet websites die door derde partijen worden beheerd. Deze sites worden niet door E-recept gecontroleerd en zij is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites.

De tests en vragenlijsten in E-recept zijn bedoeld om symptomen in kaart te brengen, en een indicatie te geven van het soort klachten. Ze stellen geen diagnose.

De uitkomsten van de vragenlijsten die in de programma's zitten worden volledig anoniem gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Indien u wenst dat uw data hierin niet worden meegenomen dient u dit zelf aan te geven in uw persoonlijke profiel.

E-recept en haar personeel zijn niet aansprakelijk voor claims, of schade van wat voor soort dan ook, van gebruikers van de website of van iemand anders, door beslissingen of gedragingen die het gevolg zijn van informatie op deze website. Dit houdt zonder uitzondering directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade in.

Opslag en beveiliging van persoonlijk informatie


E-recept zal trachten alle mogelijke stappen te nemen om alle persoonlijke informatie veilig te stellen. Uw informatie wordt bewaard op een beveiligde server op een beveiligde plek. Daarnaast zijn zowel het hele team van E-recept B.V, als de medewerkers van bedrijven die te maken hebben met onze informatie systemen, door de wet verplicht tot vertrouwelijkheid over elke persoonlijke informatie en/of onderzoeksinformatie die door E-recept worden bewaard.

U bent zelf verantwoordelijk voor het veilig stellen van uw persoonlijke informatie door een sterk wachtwoord te nemen en uw wachtwoord nooit ergens te noteren. Verstrek uw wachtwoord nooit aan derden.